Bắt giữ người đàn ông dùng chày đánh chết bạn nhậu