Bắt giam kẻ xâm hại thiếu nữ 16 tuổi đến mang thai