Bắt được rùa lạ nặng hơn 10 kg trên sông Tiền, dân không biết giống rùa gì