Bắt đối tượng vung dao chém các bậc 'cao niên, họ hàng' trước giờ đón dâu cháu ruột