Bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy qua Cửa khẩu Cầu Treo về Hà Nội