Bắt đối tượng lỡ làm em bé hàng xóm bị thương rồi giết luôn để phi tang