Bắt đối tượng bắn nữ nhân viên tiệm hớt tóc, cướp tài sản