Bắt cóc, dùng dao kiếm ép người tình cũ viết giấy vay nợ