Bắt cô gái 22 tuổi trong đường dây buôn người ra nước ngoài