Bất chấp nguy hiểm, người dân Đắk Lắk bắc thang leo cầu treo qua sông