Bất chấp lệnh Thủ tướng, công trình 40 móng biệt thự Sơn Trà thi công trở lại