Bất chấp lệnh của chính quyền, dân vẫn chặt bỏ cây cao su vì sợ đói

12/2,572