Bắt băng cướp đi xe con, gí súng cướp ô tô lúc rạng sáng