Bắt 3 người Lào vận chuyển 52 bánh heroin và 25 kg ma túy đá