Bắt 3 người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp