Bắt 24 con bạc, thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt và súng đạn