Bảo vệ tử vong sau khi giằng co với dân phòng là Đại uý công an về hưu