Bao tải cám lợn Việt Nam thành thời trang, đắt gấp 1.000 lần