Bão số 3 di chuyển 25-30 km/giờ, chiều tối nay đổ bộ vào Thái Bình - Hà Tĩnh