Bão số 14 mạnh lên, di chuyển nhanh về khu vực Nam Trung Bộ