Báo nước ngoài chỉ điểm yếu của Việt Nam trước Asian Cup 2019