Bão giật cấp 15 vào Phú Yên-Ninh Thuận, khẩn cấp di dân