Báo châu Á: Tuyển Việt Nam hồi sinh nhưng chỉ còn là cái bóng của chính mình