Báo cáo Bộ Chính trị về quân hàm cấp tướng của giám đốc công an tỉnh