Bao bì đựng thi thể bé 20 ngày tuổi ở bãi rác có để lại số điện thoại