Bang Texas của Mỹ sắp khai thác nhiều dầu hơn cả Iran, Iraq