Bảng quảng cáo đổ sập đè nhà dân, 1 người chết, 1 người bị thương