Băng nhóm đi ô tô, trói hai bảo vệ, cướp tài sản trị giá 2,5 tỷ ở Sài Gòn