Bàng hoàng phát hiện thi thể bị trói, treo cổ trên cây