Bàng hoàng 2 anh em ruột chết đuối tại trạm bơm của xã