Bảng giá xe Yamaha tháng 11/2017: Xuất hiện luồng gió mới