Băng đảng xã hội đen thanh toán đẫm máu, 44 người bị bắn