Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương có thể bị phạt 6 triệu đồng