Bạn sẽ kiếm được bao tiền nếu đầu tư 1.000 USD vào Apple 10 năm trước?