Bán mạng chở hàng sang Trung Quốc: Tài xế sa chân vào cạm bẫy