Bán cho nhà chùa "tượng đồng bôi đất" với giá... tiền tỷ

13/0,636