Bàn chiến lược phát triển đất nước

Ngày 16.5, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 10, khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị – Ảnh: ẢNH: TTXVN

Trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết theo quyết định của T.Ư, tới nay các tiểu ban chuẩn bị văn kiện trình Đại hội (ĐH) lần thứ XIII của Đảng, trong đó văn kiện trung tâm là Báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, còn có Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và nhìn lại 30 năm (1991 – 2021) thực hiện Cương lĩnh, làm nền để thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh. “T.Ư đã quyết định chưa đặt vấn đề sửa đổi Cương lĩnh. Tôi nói rõ ý đó”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

– Ảnh: TTXVN – Đồ họa: PHÚC HẢI

Ngoài ra, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, văn kiện ĐH XIII còn 2 báo cáo chuyên đề quan trọng khác là Báo cáo về kinh tế xã hội trong đó có việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội từ năm 2011 – 2020 để làm cơ sở xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm tới và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại ĐH sắp tới hay không. “Nội dung các báo cáo này không trái với Báo cáo chính trị nhưng không nhắc lại Báo cáo chính trị một cách chung chung mà phải cụ thể hơn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không phải chỉ tập trung lo nhân sự

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, ĐH XIII không phải chỉ cho đến năm 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. “Đến năm 2030 là mốc 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 là 100 năm thành lập nước. Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045 nước ta sẽ thế nào? Đây là vấn đề rất lớn, vô cùng khó”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và cho biết tại cuộc họp Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt vừa qua, ông cũng đã nói các địa phương khi xây dựng báo cáo phải đặt vấn đề theo cách này chứ không phải chỉ lo nhân sự.

Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều thì rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây thì ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không? Có giữ được độc lập tự chủ không? Bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt. Tôi đã nói đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng. Tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Khẳng định ĐH lần này không chỉ nhìn trước mắt mà còn nhìn lâu dài, nhìn về quá khứ để tổng kết cả quá trình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu ra hàng loạt vấn đề mà theo ông cần phải đặt ra trong các văn kiện trình ĐH XIII: Thời kỳ quá độ là thế nào? Đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào? Hay bây giờ nói kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thì vừa qua kinh tế thị trường phát triển như thế được chưa? Có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không? Các thành phần kinh tế, các chế độ sở hữu như thế nào?

“Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều thì rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây thì ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không? Có giữ được độc lập tự chủ không? Bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt. Tôi đã nói đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng. Tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân. Kinh tế nhà nước cũng thế, không phải nhà nước tất cả đều tốt. Kinh tế nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?…”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh đây là những vấn đề mang tầm chiến lược.

Thực sự cầu thị, đổi mới cách làm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại cuộc họp Tiểu ban văn kiện, ông đã khái quát 8 vấn đề khó và phức tạp nhất sắp tới phải tập trung, không phải chỉ T.Ư mà tất cả các địa phương. “TP.HCM, 10 năm nữa, 15 năm nữa sẽ là thế nào? Có hình dung được hết không? Hà Nội sẽ là thế nào? Cứ nói thành phố thông minh, thành phố xanh, vậy nội hàm cụ thể là gì, hoặc nước ta đến năm 2030 sẽ là nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển, hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nội hàm của nó là gì? Từ năm 2001, chúng ta đã xác định đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa?”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu vấn đề.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, tại ĐH nhân sự là rất quan trọng và rất khó rồi, nhưng vấn đề nội dung này càng quan trọng hơn, để sau này khi ĐH công bố ra, nhân dân thấy phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng. Vừa qua, T.Ư đã cho thành lập các tiểu ban và các tiểu ban này đã hoạt động rất tích cực, họp thường xuyên, hội thảo khá nhiều. Bộ Chính trị cũng đã nghe, các tiểu ban cũng họp mấy lần rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm, mới là bước đầu. Lần này, T.Ư thảo luận kỹ, thống nhất được định hướng thì anh em làm sẽ thuận hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị T.Ư nên đổi mới, thực sự cầu thị, đổi mới cách làm trong đó có việc lắng nghe ý kiến góp ý của các lão thành, chuyên gia, nhà khoa học. “Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học. Cách làm đó rất tốt, nên làm nhiều hơn nữa, chia làm nhiều chủ đề, nhiều chuyên đề, nhiều đối tượng nghe, cọ xát, thảo luận”, ông nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đề cương các văn kiện trình hội nghị T.Ư lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để T.Ư thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước đóng góp tại ĐH Đảng bộ các cấp và lấy ý kiến nhân dân, cuối cùng T.Ư sẽ quyết định để trình ra ĐH đại biểu toàn quốc. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này để kịp hoàn chỉnh dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ban hành chỉ thị về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Liên quan tới chuẩn bị ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về vấn đề này để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo. Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của ĐH Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy cần được các T.Ư cho ý kiến.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về vấn đề này, trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Chỉ thị mới trình BCH T.Ư cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hội nghị thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung ĐH Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc; độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và về bầu cử cấp ủy…

“Nội dung chương trình hội nghị T.Ư lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BCH T.Ư khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình ĐH XIII và chỉ đạo chuẩn bị ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng. Vì vậy, đề nghị T.Ư và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước kết thúc bài phát biểu của mình.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 10 làm việc đến ngày 18.5, bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong ngày làm việc đầu tiên, buổi sáng, đầu giờ, Ban Chấp hành T.Ư họp phiên khai mạc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành T.Ư về chương trình hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

Theo TTXVN

Загрузка...

Lê Hiệp

Đang tải...
Clip thị trưởng sờ vùng kín nữ cấp phó ở hội thảo về nCoV bị phát tán

Clip thị trưởng sờ vùng kín nữ cấp phó ở hội thảo về nCoV bị phát tán

Đang đứng làm lễ cưới trước mặt quan khách nhưng cô dâu lại có biểu cảm ‘lạ’

Đang đứng làm lễ cưới trước mặt quan khách nhưng cô dâu lại có biểu cảm ‘lạ’

Nữ doanh nhân Dương Đường vừa bị bắt giữ là ai?

Nữ doanh nhân Dương Đường vừa bị bắt giữ là ai?

Thiếu nữ 15 tuổi bị người yêu và bạn của người yêu dụ dỗ quan hệ tình dục

Thiếu nữ 15 tuổi bị người yêu và bạn của người yêu dụ dỗ quan hệ tình dục

TIN MỚI

Heo nhập khẩu giá rẻ vẫn ‘ế’

Heo nhập khẩu giá rẻ vẫn ‘ế’

Heo nhập khẩu đang được bày bán tại nhiều cửa hàng, siêu thị tiện lợi tại TPHCM, giá rẻ hơn so với heo 'nóng' trong...