Ban ATGT tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát thiết kế chiếc cống sau vụ xe tải chở phân làm sập