Bán 3,5 triệu xe máy: Giá tăng 50%, đại gia ngoại ăn đậm tỷ USD