Bán 15 tấn lúa mới để mua iPhone 6s Plus gây bão mạng