Bấm nút 'share facebook' vô tội vạ, làm hại ngư dân