Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, nguyên Bí thư phường điều hành đường dây lô đề