Bác sĩ pháp y: 'Anh em phải tắm 2-3 lần mới dám về nhà'