Bắc Kinh trải thảm đỏ, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ

17/0,793