Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, có nơi dưới 6 độ C, Trung Bộ mưa to

13/0,738