Bắc bộ đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi dưới 17 độ C