Ba thanh niên say rượu mở van xả lũ gây ngập úng: Ai chịu trách nhiệm quản lý hồ chứa?