Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Ông Cư phủ nhận chức vụ ở Trung Nguyên, phải chăng sợ dư luận?"