Ba Huân 'nhờ Thủ tướng có tiếng nói' chứ không 'kêu cứu'