Bà chủ tờ vé số độc đắc nhận tiền sau 6 năm kiện tụng